Zjednotiteľ č. 1

od autora: | 20. novembra 2020

(Napoleon)
Zracionalizoval správny aparát Francúzska zavedením systému prefektúr, na ktorom francúzska štátna správa stojí dodnes. Vytvoril „Code Napoleon“, nový občiansky zákonník, z ktorého sa odvodzujú zákony dodnes platné vo Francúzsku i v ďalších európskych krajinách. Bol nábožensky tolerantný a podporoval politický racionalizmus v snahe zlepšiť životné podmienky francúzskeho obyvateľstva.
Práve z tejto pozície – teda ako stelesnenie revolúcie a výraz osvietenstva – sa Napoleon pokúsil 1) o ovládnutie a zjednotenie Európy. Pod jeho geniálnym vedením francúzske vojská do roku 1809 rozdrvili všetok odpor vo východnej i strednej Európe a umožnili mu geopoliticky prekresliť mapu kontinentu. Významné teritóriá anektoval 2), inde ustanovil satelitné republiky, v ktorých čele často stáli príbuzní francúzskych maršálov. Na území celej Európy bol nastolený jednotný právny systém, boli vydané tisíce inštrukcií 3) k ekonomickým i sociálnym otázkam. Bolo Napoleonovi súdené 4) stať sa zjednotiteľom kontinentu, ktorého rozdelenie trvalo od pádu Rímskej ríše ?
V ceste mu stáli dve prekážky, Anglicko a Rusko. Anglicko sa od Nelsonovho zdrvujúceho víťazstva pri Trafalgare v roku 1805 tešilo námornej hegemónii a v danú chvíľu bolo nenapadnuteľné 5), ale zároveň nemalo dosť síl na to, aby mohli podniknúť významnejšiu inváziu cez kanál La Manche. Jeho pozícia v západnej Európe bola osamelá 6) – rovnako ako tomu malo byť o sto tridsať rokov neskôr – a vedelo, že uzatvorením mieru s dobyvateľom by umožnilo jedinej mocnosti zorganizovať potenciál celého kontinentu; námorná nadvláda by tak bola skôr či neskôr nalomená. Anglicko spoza kanálu La Manche čakalo, až Napoleon (a v 20. storočí Hitler) urobí chybu 7), ktorá mu umožní vojensky vstúpiť na kontinent 8) v roli ochrancu mocenskej rovnováhy.“

zdroj: kniha: Henry Kissinger, Uspořádání světa, Prostor, Praha, 2016

Poznámky pod čiarou:

  1. sa pokúsil = bolo mu umožnené
  2. anšlusoval
  3. presne ako smernice a nariadenia európskej komisie v súčasnosti
  4. bol spolu s desiatkymi ďalších dlhodobo sledovaný a nakoniec vybraný zjednotiť kontinent, ale to nebol cieľ ale prostriedok
  5. pochopiteľne veď si nevychovali „zjednotiteľa“ aby na nich zaútočil, smer útoku bol od začiatku plánovaný o 180 stupňov inde
  6. pozícia osamelá = čítaj výnimočná
  7. čakalo nie na chybu ale výsledok starostlivo pripraveného plánu
  8. vojensky vstúpiť = doraziť vojnou oslabeného víťaza Francúzsko a obsadiť územie porazeného Rusko (primárny cieľ). A ak to nevyjde, doraziť neúspešné Francúzsko a začať pripravovať ďalšieho „zjednotiteľa“ – Nemecko/Hitlera.