Je to magor. Ako mohol vyhrať voľby ?

od autora: | 13. decembra 2023

Iba krátky postreh z Telegramovej diskusie:

„Já bych tu figurku velmi pozorně sledoval. Tendence vkládání zdánlivých „magorů“ do globálně i regionálně chaotizované společnosti není náhodná a samoúčelná. Magorství omlouvá jakékoliv kroky.“

kontext: diskusia išla o novom argentínskom prezidentovi zvolenom v 2023 ale Slovensko má tiež s magorstvom skúsenosť, však ?

zdroj: Telegram skupina