Archív značiek: historický mýtus

Zjednotiteľ č. 1

(Napoleon)„Zracionalizoval správny aparát Francúzska zavedením systému prefektúr, na ktorom francúzska štátna správa stojí dodnes. Vytvoril „Code Napoleon“, nový občiansky zákonník, z ktorého sa odvodzujú zákony dodnes platné vo Francúzsku i v ďalších európskych krajinách. Bol nábožensky tolerantný a podporoval politický racionalizmus v snahe zlepšiť životné podmienky francúzskeho obyvateľstva.Práve z tejto pozície – teda ako stelesnenie… Čítať viac »