Sloboda

od autora: | 29. mája 2022

Výborný príspevok z diskusie na pravda.sk, v pôvodnom znení, doplnené len mäkčene a dĺžne:

====================

..len tak

Aj v tomto článku sa veľmi často používa slovo SLOBODA, pričom si málo kto uvedomuje jeho pôvod a pravý terminologický význam a z toho plynúce nedorozumenia a nejasnosti. Sloboda je z ruského Свобода . Toto slovo vzniklo ako akronym, ktorý použili prepisovači SLOVANSKÝCH svätých knih v dávnej, PREDkresťanskej minulosti. Aby nemuseli stále vypisovať dlhé litánie 🙂 …. A z čoho tento akronym vznikol? Zo slov … Совестью ВОдительство БОгом ДАнное …. T.j. Svedomím vedenie dane bohom. Teda Sloboda bol akronym pre označenie konania v medziach bohom daného svedomia , teda je to ľudské jednanie ohraničené pocitom svedomia t.j. vnútorným citovým putom a s odpoveďou boha na jednanie človeka. Nech už si pod slovom BOH predstavujeme čokoľvek. Na základe tohto sa môžte zamyslieť nad tým ci to slovo používame správne, keďže toto slovo (akronym) má presne definovaný terminologický význam.

Preto je minimálne úsmevné ak sa týmto slovom oháňajú tzv. veriaci ateisti ….al. aj. tzv. idealisticky veriaci …..

Takže to slovo dokonca, by ani nemalo byť podstatné meno ale sloveso keďže označuje konanie, činnosť a to činnosť presne, jasne a DIREKTÍVNE danú a definovanú. Sloboda znamená jasne definovanú diktatúru, diktatúru svedomia ……. (…. co je svedomie a ako toto slovo vzniklo je na inú debatu ….) T.j. človek sa SÁM riadi a usmerňuje seba a svoje konanie a tým aj svoje okolie vlastným svedomím .

A pre ostatných čitateľov mojich písmen dávam otázku na zamyslenie: Cítite vo svojom vnútri pojmový a MORÁLNY rozdiel medzi slovami VOĽNOSŤ a SLOBODA ?

Skúste si povedať tie slova NAHLAS, jedno za druhým, aj keď len sami pre seba, a ten rozdiel pocítite ….. za to vám ručím …..

…… naproti tomu mame tu slovo VOĽNOSŤ. Toto slovo vzniklo slovo zložením slov vôľa + nesie, čiže jedná sa o konanie a jednanie na základe spôsobu čo si vôľa zmyslí, to človek koná t.j. ničím a nikým neobmedzené konanie, ináč povedané „Čo si zmyslím to si ráčim“ .

Tzv. západná civilizácia vôbec nemá adekvátne slovo vo význame SLOBODA. Pozná iba slovo VOĽNOSŤ . ….. skúste sa opýtať svojich spoluobyvateľov, ak žijete niekde na tzv. západe . Aké slova majú s podobným ekvivalentom ako „my“ . Minimálne budete prekvapení ich reakciami. Prečo je to „problém“ ? Civilizácia nepoznajúca a nedefinujúca pojem konania na základe svedomia musí byť, a aj je usmerňovaná a riadená tzv. Zákonmi, vyhradenými MANTINELMI, ktoré zďaleka, či už úmyselne alebo nevedomky, nemôžu zohľadňovať všetky zložitosti a zákonitosti sveta, v ktorom žijeme a aj svojím vedomým a aj nevedomým konaním spoluvytvárame ….. sergio
12.10.2017 12:09