Východisko a stav k 24.7.2022

od autora: | 24. júla 2022

zdroj: aftershock.news

preklad:

Doslova:
„Ak nedostaneme plynovú turbínu, potom už nebudeme dostávať plyn. Nebudeme môcť poskytnúť Ukrajine žiadnu podporu, pretože budeme zaneprázdnení ľudovými povstaniami!“ povedala diplomatka.
(Annalena Baerbock, ministerka zahr. vecí Nemecka)

Zhrňme si to:

február – marec 2022:

  • „Sankcie z pekla“, Rusko bude uvrhnuté späť do 19. storočia, Ukrajina si vezme Krym, Putin odíde.

jún-júl 2022:

  • prešlo ďalších šesť balíkov sankcií
  • Ukrajina dostala vojenskú pomoc vo výške 60 miliárd, ale stratila ďalšiu štvrtinu svojho územia
  • Rusko má rekordný rozpočtový prebytok
  • Energetická kríza v USA
  • Európa má energetickú krízu; radia menej často sa umývať a jesť
  • Putin má 80 % rating
  • štyria európski lídri zlikvidovaní (odstúpili, odvolaní …)
    na nulu

originál:

Дословно:
«Если мы не получим газовую турбину, тогда мы не получим больше газа. Мы вообще не сможем оказать какую-либо поддержку Украине, потому что будем заняты народными восстаниями!», — заявила дипломат.

Подведём итоги:

Февраль-март 2022:
«Санкции из ада», Россия будет отброшена в 19 век, Украина заберёт Крым, Путин уйдёт.

Июнь-июль 2022:

— прошло ещё 6 пакетов санкций

— Украина получила 60 млрд военной помощи, но потеряла ещё четверть территории

— в России рекордный профицит бюджета

— в США энергетический кризис

— в Европе энергетический кризис, советуют реже мыться и меньше жрать

— у Путина рейтинг 80%

— четверо европейских лидеров умножены на ноль

Zdroj: aftershock.news