Všetko je dobrovoľné.

od autora: | 16. septembra 2022

preklad článku: https://aftershock.news/?q=node/1155080

Ohliadnutie za Európou. Alebo ako šťastní Európania pôjdu hromadne na front.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako prinútiť priemerného európskeho muža, zvyknutého na teplú vodu, chutné jedlo, mäkké topánky a mäkký toaletný papier (nevyhnutne troj- alebo štvorvrstvový), aby išiel na front, a to tak, aby si to sám želal a bol pri tom šťastný ?

Všetko, čo budete čítať, je výplodom autorovej fantázie.

V tomto článku si prečítate jednoduchý plán na masívne zapojenie Európanov do budúcej veľkej vojny proti Rusku. V tomto článku sa nebudeme dotýkať tých opatrení, ktoré môže Rusko postaviť proti kolektívnemu Západu, a to aj vo vojenskej oblasti, ale dotkneme sa čisto psychologickej stránky postoja priemerného mužského Európana k vojne a jeho priamej dobrovoľnej účasti.

Súhlasíte s tým, že po druhej svetovej vojne Európa nevedela, čo je Veľká vojna ? Celé tie roky systematicky a postupne tučnie, populácia sa s každou generáciou viac a viac zženšťuje a ženy preberajú úlohu mužov. A teraz, po toľkých desaťročiach, ako je možné, že takýto Európan ide nie likvidovať vládu svojho štátu, ale ide na front, a to tak, že rady pri vojenských odvodoch by boli takmer nekonečné?

Aby som príliš nerozprával, hneď pristúpim k odhaleniu tohto „super tajného plánu“, ktorý pripravila elita.

Najprv si však stručne pripomeňme chronológiu udalostí.

Dňa 24.02.2022 začali ruské ozbrojené sily špeciálnu vojenskú operáciu na území Ukrajiny. Potom Rusko začali zaplavovať sankcie, sú ich tisíce a tisíce. Ešte pred špeciálnou vojenskou operáciou boli ceny energií v Európe na svojom vrchole a po ňom sa okrem vysokých cien začal prejavovať aj akútny nedostatok plynu. V súčasnosti sa ceny za kúrenie a svetlo v Európe zvýšili niekoľkonásobne, na rôznych miestach viac ako desaťnásobne!

Túto zimu musí Európa zamrznúť ! Jednoducho musí. Mrznúť nielen fyzicky, ak bude oveľa chladnejšia zima ako v predchádzajúcich rokoch ale aj finančne. A áno, týka sa to len ľudí, nie nadnárodných spoločností a vlád.

Občania, domácnosti, firmy sa budú zadlžovať za kúrenie a svetlo (komunálne služby). Podniky, továrne, malé a stredné podniky, dokonca aj automobilový priemysel budú zatvorené, pretože vo svete budúcnosti by ľudia nemali vlastniť autá.

Dlhy budú obrovské, pracovných miest bude stále menej a menej a hlavným vinníkom tejto situácie bude Rusko. „Za všetko môže Putin!“ „On začal vojnu na Ukrajine!“ „Keby nebolo jeho, žili by sme ako kedysi!“ A všetko v tomto duchu. Propaganda sa bude s veľkou horlivosťou šíriť prostredníctvom európskych a amerických médií. Ruské médiá a televízia v Európe sú už zakázané a blokované.

A ľudia budú nevedomky veriť, že zdrojom všetkých ich problémov je Rusko, ale nie ich vláda a USA, ktoré uvrhli krásny život Európana do dlhovej diery.

Ale Rusko je Rusko a dlhy sa musia platiť. Čo teda robiť? Ako môže normálny európsky pracovník vyrovnať tieto dlhy a neprísť o svoj byt, o svoj domov?

A potom európske vlády povedia – choďte do armády, na front ! Tým, ktorí budú v armáde, budeme všetky dlhy za komunálne služby hradiť z rozpočtu a budeme im vyplácať plat 20-30 tisíc eur mesačne, ba aj viac! A potom ten rozmaznaný zadok Európana pobeží na vojenský odvod s radosťou v očiach a so slovami vďaky za príležitosť, ktorú mu dala jeho najdemokratickejšia a najlepšia vláda ! Obrovské peniaze, legálny amfetamín a marihuana (skôr amfetamín), obrovské množstvo bordelov s rusky hovoriacimi utečenkami a Európankami, ktoré nemajú čo jesť. Nádhera! Peniaze, kurvy a zbrane!

Pýtate sa, odkiaľ sa zoberie toľko peňazí ? Poviem vám – spustite tlačiareň, vojna aj tak odpíše všetky dlhy a koho zaujíma, kto koľko vytlačil, veď na konci vojny bude Európa opäť v prepychu a všetky výdavky sa zoberú z porazeného a zničeného Ruska. Ľuďom sa to teda povie a oni s radosťou prijmú tieto kaleráby.

Na veľké sklamanie Európanov sa však nič také nestane. Budete poslaní na porážku. Európa sa skončila, sladký život nebude v žiadnom prípade. Stará Európa už nebude.

Takto zhruba budú Európania nútení ísť do vojny sami, a to nie je nič ťažké a zložité – vydržať túto zimu, nahromadiť dlhy a navrhnúť riešenie.

Štandardnou politickou technikou kontroly a zmocňovania sa slobôd občanov je odviesť pozornosť, vytvoriť problém a navrhnúť riešenie. Všetko je to jednoduché a jasné.

Vo všeobecnosti by teda systém vyzeral takto:

1) Nechať Európu túto zimu zamrznúť:
2) Vytvoriť nedostatok pracovných miest a nechať obyvateľstvo zadĺžiť sa;
3) Ponúknuť dobrovoľnú vojenskú službu a odvody na front za vyrovnanie dlhov a veľké peniaze.

Všetko je to jednoduché a jasné.

A pokúste sa presvedčiť hladného a po krk zadlženého Európana, že je to pasca, že to jeho vláda ho podvádza.

Budete napomenutí, že oni majú demokraciu a vy máte Putina. Na Tik Tok sa nepozerajú len tak pre nič za nič.

A pre ešte lepšie vypnutie myslenia, pravdepodobne povolia predaj marihuany v celej Európe. A keď sa toto stádo vrhne na naše krajinu a rodiny, ruský človek sám dobrovoľne pôjde brániť svoj svet. A nikto nebol nútený ísť do vojny, všetko je dobrovoľné, ako je to zvykom v krásnom otroctve.

Update 19.9.2022:
večerné televízne noviny RTVS: „… tresty za marihuanu (za drogové trestné činy sú drakonické …“ – aj táto veta zaznela k reportáži (pokusnému balóniku ako zareaguje verejnosť) týkajúcej sa pripravovanej zmeny legislatívy (zníženie dĺžky trestov za niektoré trestné činy)