Úžasný vývin slovenčiny

od autora: | 2. decembra 2020

Pri príležitosti stého výročia denníka Pravda sa v galérii jeho článku objavila táto titulná strana z roku 1921.

Užasné krvipreliatie v Krompachu.

26. februára 1921 bol slovu „úžasný“ zjavne a preukazne pripisovaný negatívny význam. Niečo hrozné, veľmi zlé, veľmi nepríjemné. Inak by asi v Pravde chudoby takto nenazvali streľbu do ľudí.

Podľa slovníka slovenského jazyka 4 z roku 2003 (zdroj: https://slovnik.juls.savba.sk) je význam slova úžasný: vzbudzujúci úžas, ohromujúci, veľmi veľký, nesmierny, znamenitý, vynikajúci, výborný. Prevažne neutrálny až pozitívny.

V roku 2020 z rádií, televízie a tlače už slovo „úžasný“ nezaznieva v inakšom ako pozitívnom význame.

V ruskom jazyku (v jazyku najpočetnejšieho slovanského národa) ужас (užas) = hrôza; ужасной (úžasný) = strašný; ужасное = strašné.
Len a len negatívny význam.

Po sto rokoch je význam slovenského slova úplne obrátený. Jedno zo silných, kľúčových slov. Stalo sa to len tak ? Samo sa to ? Národ si to sám zmenil ? Nikto mu k tomu nepomohol ? Že z rovnakého významu je postupne význam opačný. Prečo je to tak ? Časť Slovanstva sa takto nenápadne odpája od hlavnej skupiny. Ako keď sa konáre stromu, ktoré majú tú smolu, že sú krajné, postupne ohýbajú a odlamujú. Odlomený konár od stromu vyschne. Ak sa takto pokračuje, zahynie napokon celý Strom a miesto, na ktorom stál sa uvoľní pre iný Tree.

Aké múzy inšpirujú jazykovedcov pri vydávaní slovníkov ?

Nabudúce možno o slove „Ukrajina“.