GOERLO

od autora: | 14. mája 2023

Dňa 22. decembra 1920 schválil VIII. všeruský zjazd sovietov plán elektrifikácie, ktorý bol nazvaný GOELRO – skratka pre Štátnu komisiu pre elektrifikáciu Ruska.
Plán bol veľmi ambiciózny a málokto veril, že sa ho podarí uskutočniť. Predseda komisie GOELRO Gleb Maximilianovič Kržižanovskij vykonal prezentáciu tohto rozsiahleho ambiciózneho projektu. Prezentácia sa konala na najvyššej technickej úrovni – model mapy elektrifikácie Ruska, prezentovaný vo Veľkom divadle (Большой театр), bol sám elektrický. Na miestach, kde sa mali stavať budúce elektrárne, jasne svietili žiarovky. Elektrické vedenia, ktoré ešte neexistovali, ako aj železnice a vodné cesty, ktoré tiež ešte len mali byť elektrifikované, boli označené žiariacimi plamienkami, ktoré sa rozsvietili po mávnutí ruky prezentujúceho. Všetko spolu to bolo veľmi krásne a pôsobivé. Avšak na osvetlenie Kremľa a Veľkého divadla, kde sa táto prezentácia konala, sa spotrebovala všetka elektrická energia vyrobená v Moskve, pre zvyšok mesta nebolo dosť elektriny.
Skeptici, ktorí sa považovali za realistov, tvrdili, že o takýchto plánoch možno za takýchto okolností len snívať. Do ich radov patril aj spisovateľ sci-fi Herbert Wells, ktorý Lenina, ktorý ho s plánom GOELRO zoznámil, priamo označil za kremeľského snílka:
„Lenin, ktorý ako pravý marxista odmieta všetkých ‚utopistov‘, nakoniec sám prepadol utópii, utópii elektrifikácie… Projekty elektrifikácie sa teraz realizujú v Holandsku, diskutuje sa o nich v Anglicku a možno si ľahko predstaviť, že v týchto husto osídlených krajinách s vysoko rozvinutým priemyslom sa elektrifikácia ukáže ako úspešná, hospodárna a všeobecne prospešná. Ale realizáciu takýchto projektov v Rusku si možno predstaviť len s obrovskou fantáziou“.

Na snímke energetici Alexandr Vasilievič Vinter a Gleb Maximilianovič Kržižanovskij.

Po krátkom, z pohľadu histórie, období sa však ukázalo, že sovietske Rusko ďaleko predbehlo nielen vyspelé európske krajiny, ale aj vtedajšieho priemyselného giganta – USA. Navyše sa ukázalo, že sovietsky plán elektrifikácie bol taký dobrý, že sa ho dokonca pokúšali kopírovať, ale nikomu sa to nepodarilo urobiť poriadne. Až na Anglicko, kde až v roku 1926 začali práce na vytvorení Grid System, ktorý dostal štatút národnej sústavy v roku 1938 a plný výkon prešla ešte neskôr – v roku 1947, keď bola znárodnená. V ZSSR sa jednotná energetická sústava vytvorila menovite v procese realizácie plánu GOELRO – do roku 1931.
Bol to fenomenálny úspech, ktorý bolo ťažké pochopiť. Pokusy vysvetliť ho aktívnou účasťou niektorých „zahraničných odborníkov“ na sovietskom projekte predvídavo narážali na zjavnú bezradnosť týchto odborníkov vo vlastných krajinách. Preto vymysleli „vysvetlenie“, podľa ktorého boľševici, údajne neschopní vytvoriť niečo hodnotné, jednoducho ukradli plán GOELRO, ktorý už dávno vypracovali cárski inžinieri.

Elektrotechnika sa v predrevolučnom Rusku skutočne rozvíjala pomerne rýchlym tempom. Ruskí vynálezcovia Pavel Jabločkov a Alexandr Lodygin dali svetu oblúkové lampy a žiarovky dávno pred „vynálezmi“ Edisona, ktorý bol skôr kompilátorom a publicistom, ktorý využil úspechy iných. Ruský inžinier Michail Dolivo-Dobrovolskij, považovaný za jedného zo zakladateľov elektrotechniky ako takej, vyvinul trojfázový systém. V rokoch 1899 až 1913 sa konalo sedem všeruských elektrotechnických kongresov. Ich účastníci skutočne nastolili otázky vytvorenia jednotného energetického systému, elektrifikácie priemyslu, budovania elektrární v blízkosti surovinových zdrojov a následného prenosu elektrickej energie prostredníctvom siete.


Na snímke Pavel Jabločkov, Alexander Lodygin s manželkou a Michail Dolivo-Dobrovolskij.

Prototyp budúcej jednotnej energetickej sústavy pre celé Rusko sa objavil v Moskve už v roku 1914, keď bola spustená stanica Elektroprenos (Электропередача) spolu so stanicou na Rušňovom nábreží (Раушской набережной). „Elektroprenos“ bola prvou rašelinovou elektrárňou na svete, ktorá umožnila výrazne znížiť náklady na výrobu elektriny. A práve riaditeľ tejto elektrárne v roku 1913 na 7. všeruskom elektrotechnickom kongrese predniesol správu „Regionálne rašelinové elektrárne a ich význam pre centrálny priemyselný okruh Ruska“, ktorá obsahovala všetky hlavné zásady budúceho plánu GOELRO. To znamená, že úspechy inžinierov predrevolučného Ruska skutočne tvorili základ plánu realizovaného boľševikmi.
A teraz malé upresnenie. Riaditeľ Elektrickej prenosovej stanice, teda jeden z najvyspelejších cárskych inžinierov, ktorému zlí boľševici údajne ukradli tento plán elektrifikácie, sa volal… Gleb Maximilianovič Kržižanovskij. Ten istý cársky inžinier sa ešte ako študent pridal k marxistickému krúžku, kam ho priviedol iný elektrotechnický inžinier, marxista Leonid Krasin. Ten istý cársky inžinier spolu s Leninom založil „Zväz boja za oslobodenie robotníckej triedy“. Ten istý cársky inžinier sa neskôr stal členom Ústredného výboru RSDĽP. Ten istý cársky inžinier stál na čele komisie GOELRO, ktorá, ako vieme, „ukradla“ plán GOELRO cárskym inžinierom. Tu môžeme len obdivovať zákernosť „zlých boľševikov“, ktorí dokázali „ukradnúť“ nielen plán GOELRO, ale aj jeho tvorcov v čase, keď ani oni sami ešte neboli boľševikmi.

Gleb Maximilianovič Kržižanovskij (druhý zľava) a Vladimír Iľjič Lenin (uprostred) s členmi Zväzu za oslobodenie robotníckej triedy a Gleb Maximilianovič Kržižanovskij (druhý zľava) s členmi komisie GOELRO, 1920.

zdroj: Aftershock News
https://aftershock.news/?q=node/1244672