To nie on, to Duša kričí.

od autora: | 8. júla 2020

Chingiz Salakhutdinov Валерий Викторович, с уважением отношусь к вашему труду, но есть одно но, это ваша подача материала, не то что вы говорите, а то Как вы говорите. Чтобы быть услышанным, не надо кричать. Последнее время не могу вас слушать, только из за того что вы кричите, это очень важно.

Čingiz: Valerij Viktorovič, s rešpektom sa staviam k vašej práci, no je tu jedna vec, a to váš prejav, nie to, čo hovoríte ale to ako hovoríte. Aby vás počuli, nemusíte kričať. Posledný čas vás nemôžem počúvať, len preto, že kričíte, je to dosť vážne.

Galina Tyukova replied to ChingizЧингиз, это не Он кричит, это Душа кричит. Дело жизни, болевые темы.Кто-то должен гнойные раны вскрывать.

Galina: Čingiz, to nie on kričí. To Duša kričí. Otázka života, bolestivé témy. Niekto musí odkrývať hnisavé rany.

zdroj: vk.com, skupina fct-altai, 30.6.2020