Takže k čemu došlo v USA?

od autora: | 16. januára 2021

Takže k čemu došlo v USA?

To, jak byla porušena všechna myslitelná i nemyslitelná volební pravidla, lidi rozhořčilo. Jednoduše je to rozčílilo, lidé chtěli, aby v tom byl pořádek.

A co se v dané situaci střetlo? Lidové masy…
Trumpovi voliči se vůči Bidenovým voličům dopustili neskutečné „ničemnosti“, samozřejmě v uvozovkách.
Co udělali?
Místo toho, aby se smířili s tím falšováním voleb, tak v době, kdy Bidenovi voliči v klidu spí svůj věčný sen na hřbitovech, tito lidé, Trumpovi voliči vystoupili a řekli: „Vy jste nám ukradli naše hlasy!“
Cožpak mohli Bidenovi voliči, v klidu odpočívající po té šílené prezidentské volební honičce, takto přijít? Samozřejmě, že ne.

Cožpak takové chování mohou Trumpovým voličům odpustit ti, kteří tu Bidenovu výhru zařizovali?
Samozřejmě nemohou.

zdroj: V.V. Pjakin, otázky a odpovede z 11.1.2021