Slyším a poslouchám.

od autora: | 10. apríla 2021

Ani bolševici by v podstatě nemuseli provádět Velkou říjnou socialistickou revoluci, kdyby náš stát nebyl rozvrácen kvůli Únorové revoluci. Car se ukázal být hluchým k zájmům národa a státu.

Vždyť kdy se ruská generalita od cara odvrátila? Když mu Francouzi přikázali: „Koukej nám sem poslat 400 000 ruských mužiků, aby na západní frontě bojovali za francouzské zájmy!“
Ruští generálové namítali: „Vždyť vy jste ve Francii ještě nepovolali ani ty věkové kategorie, které mají vojenskou povinnost.“
„Co je vám do toho, koukejte nám poslat ty ruské mužiky!“
A car na to: „Slyším a poslouchám!“
A generálové:
„Co to děláš, care? Vždyť oni porušili všechno, co se jen dalo. Uzavřeme separátní mír s Německem, ať se mlátí mezi sebou a my se raději budeme starat o svůj stát.“
„Ne, to přece nejde! Je to naše povinnost, sloužit páníčkovi! A ruských mužiků není žádná škoda…“
Tehdy se ruští generálové od cara úplně odvrátili.

A teď se ukazuje, že car je svatý?! To je zajímavé, ta církev, která ho proklela, která se účastnila spiknutí proti němu, na jeho svrhnutí, která dokonce ani jediného…“ Botkin s ním odjel a zahynul společně s carem, zatímco kněží řekli: „Ať jde k čertu, ten car!“ A nikdo s ním nejel. A když ho někdo potom zabil a je otázkou, kdo to vůbec byl. To je na zvláštní rozhovor. Také to zkoušejí hodit na bolševiky. Když ho zabili a uplynula nějaká doba, tak zase, aby mohli hloupé stádo vodit za nos, prohlásili cara za svatého.

zdroj: V.V.Pjakin, Otázky a odpovede z 5.4.2021