Predĺžená dohoda o vývoze obilia. Prečo.

od autora: | 26. marca 2023

Takže jsme se k té dohodě museli vrátit.
Abychom tohle nepřipustili, co bylo nutné udělat ? Použít své vojenské lodě, které by zastavovaly všechny lodě plující na Ukrajinu a z Ukrajiny, doprovodily je k prohlídce do našich přístavů. Tu prohlídku by prováděli po plné vykládce všeho, co vezou. Vykládkou, aby nemohli něco ukrýt v obilí. A pokud by se objevilo něco, co je zakázáno na Ukrajinu dodávat, měl by kapitán lodě podle ruské právní úpravy dostat doživotí za teroristickou činnost. Dokud by loď byla v našem přístavu, tak veškeré uskladnění nákladu by hradila společnost, které loď patří. A mimochodem, trest pro ostatní členy posádky by byl určen na základě vyšetřování. V případě kapitána by to však bylo bez diskuse. Našlo se něco? Tak doživotí !
A pokud tohle nejsme schopni zajistit, tak musíme alespoň z vnějšího pohledu, pro dav, za dodržení jakýchsi konvencí, dělat, že se té dohody dál účastníme.

Všichni vědí, že ta dohoda je zaměřena proti Rusku, a že jediným jejím účelem je to, aby ukrajinská teroristická skupina byla zásobena municí a zbraněmi, ta ozbrojená sebranka či ozbrojené formace Ukrajiny. Aby dál bojovala proti Rusku, ta teroristická skupina. Jen to je účelem. A přesně tak to funguje.
Takže dokud ty lodě nemůžeme blokovat, musíme dál hrát tuto hru. A proč je nemůžeme blokovat ? Protože máme prodejnou „elitu“, máme vlasovské generály.

Ale mnohé šokovalo, že byla prodloužena jen o 60 dnů. Co to znamená ? To znamená, že Rusko získalo určitou stabilitu ve vnitřním řízení státu a mohlo zatlačit na ty podpindosnické vlasovské skupiny, a to jak v civilní oblasti, tak i v té vojenské.

zdroj: V.V. Pjakin, Otázky a odpovede z 20.3.2023

dodatok – V.V. Pjakin, Otázky a odpovede z 3.4.2023:

„Oj, tak skvělá potravinová dohoda.“ Ta obilná dohoda, ukrajinské obilí se vyváží, na zpáteční cestě tam lodě vozí munici, vojenské vybavení, zbraně, tohle všechno, a nikdo to nevidí. Ruskému obilí, které má být podle této dohody dodáváno, cestu neuvolnili. Všichni to vidí, že tu dohodu z jejich strany nikdo nedodržuje a my se jí dál účastníme.