Pavel I. a perla v korune britského impéria

od autora: | 15. novembra 2020

Kam poslal Pavel I. bojovat své kozáky?
Je pravda, že hned potom nečekaně zemřel, díky anglickému spiknutí. Jen se na to podívejte.
Pavel I. poslal malý kontingent kozáků do Indie, a to Velkou Británii znepokojilo více než povstání nějakých těch sipáhíů. Mám na mysli to následné. Jde o princip, jakékoliv povstání v Indii. To znamená, že se nebáli řídit těchto 400 miliónů a vyděsil je ten malý oddíl z Ruska?
A proč?
Protože si velmi dobře uvědomovali, že s tou kulturou státnosti, kterou je schopná zajistit Indie v té dané etapě rozvoje, se nedokáže vymanit z té anglické nadvlády.
Jenže pokud by tam přišlo Rusko, v jakékoliv své podobě, i v nevelké, srovnatelné s tou anglickou, pokud by přišlo do Indie a přineslo tam svou kulturu globalizace ruského světa, tak by Velká Británie odtud musela odejít, z té Indie.
A to bylo podstatou té Velké hry. Nepustit Rusko s jeho globalizací do jižních regionů, jako je Kavkaz a další.

V prosinci 1800 odeslal ruský car poselství adresované Napoleonovi, jehož výsledkem bylo „rozdělení světa mezi dona Quijota a Caesara“. Bylo uzavřeno rusko-francouzské spojenectví, předpokládající mimo jiné společné pozemní tažení do Indie, která byla oprávněně považována za největší perlu na koruně britského impéria. Na území Ruska se podle dohody měl formovat spojený rusko-francouzský expediční blok v počtu kolem 70 tisíc mužů, jehož velitelem se měl stát francouzský generál Masséna.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_I._Rusk%C3%BD