Efektivita dištančnej výuky podľa analytikov NBS ale nie podľa NBS

od autora: | 11. decembra 2020

„Až 80% učiteľov sa necítilo komfortne pri využívaní online nástrojov (Ostertágová a Čokyňa, 2020). Aj deti, ktoré sa zúčastňovali online vzdelávania, pravdepodobne nenadobudli toľko znalostí a schopností, ako pri štandardnej výuke. Podľa odhadov Engzell a kol. (2020) na holandských dátach je (ne)efektivita dištančnej výuky skoro rovnaká, ako keby sa vôbec nevyučovalo.

zdroj: „Analytici ÚMS“, http://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/AnalytickeKomentare/2020/AK95-Generacne_dopady_koronakrizy.pdf

Názov článku: Vplyvy koronakrízy na rôzne generácie, Analytický komentár č. 95, 1. decembra 2020

Zaujímavá poznámka v dokumente: Analytické komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska. Prezentujú názory analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS). Šírenie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu, avšak s uvedením zdroja „Analytici ÚMS“.

NBS má vo svojej organizačnej štruktúre nasledovné 4 odbory pod úsekom meny, štatistiky, výskumu a bankových obchodov:

  • odbor ekonomických a menových analýz
  • odbor štatistiky
  • odbor výskumu
  • odbor bankových obchodov

Analytici týchto odborov sú teda zdrojom. Dokument vyprodukovaný analytikmi NBS nie je oficiálnym stanoviskom NBS iba ich názormi. okej 🙂