Benátčania, prví stáli diplomati

od autora: | 24. októbra 2020

téma: Vestfálsky mier, 1648

„K správe vzájomných vzťahov a na podporu mierotvorného umenia boli ustanovené diplomatické kanály vrátane menovania stálych zástupcov so sídlom v hlavných mestách cudzích štátov (do tej doby tento postup obecne praktikovali iba Benátčania).“

z knihy: Henry Kissinger: Uspořádání světa, nakladateľstvo Prostor, 2016, strana 38

Tá veta si nezaslúži byť v zátvorkách. Potvrdzuje Pjakinove tézy, že Globálny Prediktor sídlil (jedno jeho krídlo) svojho času v Benátkach. Mať stálych vyslancov po celom svete znamená mať informácie, mať možnosť ovplyvňovať teda riadiť. Potvrdzuje to osobitné postavenie Benátok v histórii.

Hodil by sa ešte jeden zdroj, ktorý potvrdí, že Benátky ako prvé vysielali svojich vyslancov do cudzích krajín. Kto tvrdí, že Kissinger píše čistú pravdu.